Kasy fiskalne ONLINE 2019

Obowiązek stosowania kas fiskalnych online. Ustawa o kasach fiskalnych.

Od stycznia 2020 roku kasę fiskalną online będą zobowiązani posiadać:


1. Świadczący usługi naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów, w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania, oraz w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów;
2. Sprzedający benzynę silnikową, olej napędowy, gaz przeznaczony do napędu silników spalinowych.

Od lipca 2020r :

1. Świadczący stale lub sezonowo usługi, związane z wyżywieniem – stacjonarne placówki gastronomiczne oraz usługi w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania;
2. Zajmujące się sprzedażą węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych.

Od stycznia 2021r : Firmy świadczące usługi w zakresie.

1. Fryzjerskie;
2. Kosmetyczne i kosmetologiczne;
3. Budowlane;
4. W zakresie opieki medycznej świadczone przez lekarzy i lekarzy dentystów;
5. Prawnicze;
6. Związane z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej – wyłącznie w zakresie wstępu.

Od stycznia 2023r:

Wszyscy pozostali przedsiębiorcy nie wymienieni wśród wcześniejszych grup będą zobowiązane wymienić kasy. 

Kasy fiskalne 2018 – zwolnienia

Utrzymano na dotychczasowym poziomie limit kwotowy, powyżej którego powstaje konieczność używania kas fiskalnych. Chodzi o 20 tys. zł przychodu.

Kasę fiskalna należy wprowadzić do 2-ch miesięcy po przekroczeniu 20tys zł. Spóźnienie spowoduje brak możliwości otrzymania zwrotu 90% wartości kasy na rachunek bankowy.

Niezależnie od obrotu kasy fiskalne Kraków będą musiały zainstalować warsztaty motoryzacyjne, wulkanizatorzy, stacje badań technicznych pojazdów ale także lekarze, dentyści, doradcy podatkowi, prawnicy (z wyjątkiem notariuszy), zakłady fryzjerskie i kosmetyczne.

Opłata za reklamówki VAT 23%

Z początkiem stycznia 2018 r. konsumenci ponoszą dodatkowy parapodatek, którym jest opłata za jednorazowe torebki foliowe w wysokości 20gr. Przedsiębiorca prowadzący jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, w której są oferowane lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego przeznaczone do pakowania produktów oferowanych w tej jednostce, jest obowiązany pobrać opłatę recyklingową od nabywającego lekką torbę na zakupy z tworzywa sztucznego.

Nowym obowiązkiem jest objęta nie tylko branża spożywcza, ale także przykładowo sklepy odzieżowe, obuwnicze, z częściami samochodowymi itd.

Wspomniana wyżej ustawa jako torby na zakupy z tworzywa sztucznego nakazuje rozumieć torby na zakupy, z uchwytami lub bez uchwytów, wykonane z tworzywa sztucznego, które są oferowane w jednostkach handlu detalicznego lub hurtowego, do których zalicza się:
a) lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego o grubości materiału poniżej 50 mikrometrów,
b) bardzo lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego o grubości materiału poniżej 15 mikrometrów, które są wymagane ze względów higienicznych lub oferowane jako podstawowe opakowanie żywności luzem, gdy pomaga to w zapobieganiu marnowaniu żywności.


Regulacja ta zatem wskazuje, że nową daniną są objęte torby o grubości materiału poniżej 50 mikrometrów. Jeżeli zatem nabędziemy torbę o większej grubości, opłaty recyklingowej nie zapłacimy.

Z opłaty są też wyłączone foliówki o grubości materiału poniżej 15 mikronów - czyli takie, które na ogół są wyłożone przy owocach i warzywach - do samodzielnego ich pakowania przez klientów (tzw. zrywki). Aby jednak tutaj opłaty nie było, ważny jest sposób wykorzystania takiej zrywki - a opisany wyżej. Jeżeli zatem foliówka zostanie wykorzystana w innym celu (np. do zapakowania drobnych zakupów w sklepie z pasmanterią czy częściami samochodowymi), to pomimo niskiej grubości materiału sklep powinien od nas pobrać opłatę.

Odpowiednia regulacja znalazła się też po stronie kosztów. W efekcie pobrana opłata od klientów zwiększy przychód sklepu zaś jej późniejsze przekazanie do budżetu państwa spowoduje powstanie kosztu. W ostatecznym rozrachunku zatem opłata ta dla sprzedawcy stanie się neutralna i obciąży jedynie konsumenta - klienta.

Resort finansów nie ma za to wątpliwości co do opodatkowania opłaty recyklingowej za torby foliowe na zakupy podatkiem VAT. W zamieszczonym na swojej stronie internetowej (mf.gov.pl) komunikacie resort wyjaśnił, że opłatę za torby z tworzyw sztucznych należy wliczać do podstawy opodatkowania tym podatkiem i naliczyć podatek wg stawki podstawowej (23%).

Objęcie opłaty recyklingowej za torby z tworzyw sztucznych VAT-em oznacza, że aby nie stracić, sprzedawca powinien za nią pobierać nie 20, a 25 gr. Dodatkowe 5 groszy to bowiem podatek VAT liczony od tej opłaty.

Sprzedaż toreb z tworzywa sztucznego na zakupy dokonywana na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych podlega też ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących na zasadach ogólnych – na paragonie fiskalnym winna być umieszczana kwota zapłaty z tytułu sprzedaży torby (podobnie zresztą jak w przypadku faktury).

Sprzedawcy powinni zatem w kasach fiskalnych wprowadzić dodatkową pozycję, jaką będą torby z tworzyw sztucznych.

Sklep pobraną opłatę z tytułu sprzedaży reklamówki będzie musiał następnie przekazać do budżetu państwa do 15 marca następnego roku podatkowego.